نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

تصویب آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به تصویب آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، گفت: مردم مشکلات خود در ارتباط با بیمه را به بیمه مرکزی اعلام کنند.

به گزارش بینا، سیدمحمد کریمی به مهر گفت: آئین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران و مردم در شورایعالی بیمه برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور به تصویب رسیده است.رئیس شورای عالی صنعت بیمه با اشاره به اینکه تصویب این آئین نامه پس از ۴۰ سال در صنعت بیمه کشورمان تصریح کرد: در این آئین نامه بر حقوق بیمه گذاران و مردم تاکید شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس آئین نامه مذکور مردم می توانند تمام مشکلات خود در ارتباط با بیمه و شرکت های بیمه ای را به بیمه مرکزی اعلام کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی ایران یادآور شد: در این صورت هر حکم و نظری که بیمه مرکزی صادر می کند برای شرکت های بیمه الزام آور است.
کریمی گفت: این در حالی است که این حکم و نطر برای بیمه گذاران و مردم الزام آور نیست و این اتفاق بهترین شرایطی است که بیمه مرکزی برای بیمه گذاران فراهم کرده است.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.