نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

برای اجرای طرح های توسعه ای بیمه های زندگی آمادگی داریم

برای اجرای طرح های توسعه ای بیمه های زندگی آمادگی داریم

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران:براي اجراي طرح هاي توسعه اي بيمه هاي زندگي آمادگي داريم
به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد كريمي كه در آيين آغاز به كار شوراي هماهنگي استان هاي صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: در اسلام به نقش مهم توليد داخلي و صيانت از سرمايه هاي انساني توصيه شده و آموزه هاي بزرگان دين سرشار از اين مفاهيم است.
” راهبرد مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از توليد و صيانت از نيروي كار ، ريشه در آموزه هاي ديني ما دارد.”

به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد كريمي كه در آيين آغاز به كار شوراي هماهنگي استان هاي صنعت بيمه سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: در اسلام به نقش مهم توليد داخلي و صيانت از سرمايه هاي انساني توصيه شده و آموزه هاي بزرگان دين سرشار از اين مفاهيم است.

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اين نكته كه ماه رمضان، فرصت ابراز بندگي است ، گفت: يكي از راه هاي روشن ابراز بندگي نزد خالق بي همتا، خدمت به مخلوق اوست و خوشبختانه ما و همكاران ما در صنعت بيمه اين فرصت را در اختيار داريم.

وي از صنعت بيمه به عنوان فعاليتي خداپسندانه و مردمي ياد كرد و افزود: بايد فرصت شناس باشيم و در كنار خلق فرصت هاي تازه از تمامي پتانسيل موجود اين صنعت استفاده كنيم.

مهندس كريمي با قدرداني از عملكرد شركت هاي بيمه در سيل اخير استان گلستان ، تصريح كرد: دولت در هنگام وقوع حوادث طبيعي نظير سيل و طوفان و زلزله ، وظيفه احياي زيرساخت ها را بر عهده دارد و شركت هاي بيمه نيز بايد تسويه سريع و دقيق خسارات ، آرامش را به آسيب ديدگان حادثه بازگردانند.
وي بار ديگر از نفوذ اندك بيمه هاي زندگي در كشور ابراز تاسف كرد و گفت: پوشش كم بيمه هاي زندگي ايران، در شان ملتي نيست كه اميد و اطمينان را سر لوحه زندگي خود قرارداده اند و با مهر و دوستي نام خود را در جهان بلند آوازه كرده اند.

رييس كل بيمه مركزي از صدور مجوز براي يك شركت تخصصي بيمه هاي زندگي در ايران خبر داد و افزود: متاسفانه بسياري از مردم از مزاياي بيمه هاي زندگي اطلاع ندارند و ما بايد در اين حوزه بيشتر تلاش كنيم و در همين راستا آمادگي خود را براي اجراي طرح هاي توسعه اي بيمه هاي زندگي اعلام مي كنيم.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.