نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

408 ریال سود برای هر سهم بیمه سامان

408 ریال سود برای هر سهم بیمه سامان

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه سامان تصویب کرد 

408 ریال سود برای هر سهم بیمه سامان

  • پرتفوی بیمه سامان درسال گذشته 70 درصد رشد کرد

بیش از 89 درصد صاحبان سهام بیمه سامان ساعت 15 روز یازدهم تیرماه امسال درسالن اجتماعات هتل سیمرغ تهران گرد هم آمدند تا درخصوص صورت های مالی سال 90 ، تعیین حسابرس قانونی ،روزنامه رسمی و تقسیم سود تصمیم گیری کنند .

آنان پس ازبرگزاری مجمع عمومی عادی سالانه درساعت 17 مجمع عمومی فوق العاده را نیزتشکیل داده و اصلاح اساسنامه شرکت مطابق با خواسته سازمان بورس اوراق بهادارو بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

مجمع عمومی عادی سالانه بیمه سامان به ریاست آقای محمد ضرابیه برگزارشد و آقای فرهاد زمانی نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه و آقای خسروفخیم هاشمی نماینده شرکت شیشه همدان به عنوان ناظر و آقای محمدعلی معظمی به عنوان منشی جلسه ایشان را دربرگزاری جلسه یاری دادند.

گزارش هیات مدیره به مجمع توسط آقای جواد گوهرزاد مدیر نهاد نظارت و حسابرسی داخلی بانک  سامان قرائت شد و آقای علی ضیائی مدیرعامل بیمه سامان به سوالات سهامداران حاضردرجلسه پاسخ داد.

مجمع عمومی بیمه سامان درخصوص 106میلیارد و709میلیون و 984هزارو683 ریال سود قابل تخصیص سال مالی 90 تصویب کرد: مبلغ 5میلیارد و724میلیون و 203هزارو945ریال به حساب اندوخته قانونی منظورشود و مبلغ 11میلیارد و 448میلیون و 407هزارو889 ریال به حساب اندوخته سرمایه ای انتقال یابد.

همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه بیمه سامان، مبلغ 84میلیارد ریال سود به سهامداران تخصیص یافت.

با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام بیمه سامان ،موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به سمت حسابرس و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال مالی دیگرتعیین شدند.

طبق مصوبه همین مجمع روزنامه های کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های  رسمی شرکت انتخاب شدند.

مجمع عمومی فوق العاده سالانه بیمه سامان نیز ساعت 17 همان روز (یازدهم تیرماه 91) با همان ترکیب هیات رییسه برگزارشد.

تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهاداروبیمه مرکزی در 56ماده و 25 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد.

همچنین مجمع عمومی عادی و فوق العاده بیمه سامان به آقای علی ضیایی مدیرعامل این شرکت اختیارتام داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاترمربوط نسبت به ثبت آگهی مفاد این صورتجلسه اقدام نماید.

عملکرد بیمه سامان درسال مالی 90

بیمه سامان درسال مالی 90 با تولید یک هزارو381میلیارد ریال حق بيمه سهم خود را ازبازاربیمه کشوربه  5/1درصد افزایش دهد. این درحالی است که پرتفوی بیمه سامان درسال 90 نسبت به سال مالی 89 ازرشد 70درصدی برخورداراست.

درعین حال پرتفوی کل بازاربیمه کشور در سال 90 با 47درصد رشد معادل 87 هزار ميليارد ريال گزارش شده است.

درآمد حق بیمه شرکت بیمه سامان درپایان سال 90 با بیش از 72 درصد رشد به مبلغ 1.069.076میلیون ریال افزایش یافته است.

مجموع ذخایرفنی بیمه سامان نیز با بیش از76درصد رشد به 577.396میلیون ریال رسیده است .

داراییهای بیمه سامان نیزدرپایان دوره مذکوربا بیش از40درصد رشد به1.572.523میلیون ریال رسیده است.

ترکیب پرتفوی:

به دنبال تغییررویکرد مدیریت شرکت بیمه سامان به توسعه بیمه های زندگی وبرنامه ریزی برای دارابودن ترکیب همگون پرتفوی ، سهم رشته زندگی ازکل پرتفوی بیمه سامان به 20 درصد رسید؛ که پرتفوی این رشته نسبت به سال مالی 89 ازرشد 43درصدی برخورداراست.

این درحالی است که سهم رشته های سوددهی مانند بیمه های آتش سوزی و باربری نیزدرپرتفوی بیمه سامان ازرشد صعودی برخورداراست به طوری که تولید حق بیمه آتش سوزی و باربری درسال مالی 90 نسبت به سال 89 به ترتیب ازرشد 56 و 117درصدی برخورداراست.

خسارات پرداختی: 

ميزان خسارت پرداختي در سال1389 به ميزان254.366میلیون ریال بود که اين رقم درسال 90 به 477.563 ميليون ريال رسيده است ؛( اين امر به علت رشد بالاي حق بيمه صادره مي باشد .)

در سال مورد مطالعه بالاترين نسبت خسارت به ترتيب متعلق به بيمه ثالث با 48 درصد و پس از آن درمان با21 درصد بيشترين سهم از خسارت شرکت را دارا بودند . اين در حاليست که سهم از خسارت رشته ثالث در کشور 48درصد و سهم از خسارت رشته درمان در بازار28 درصد بوده است .

اکثر رشته هاي مورد فعاليت برغم رشد در صدور از کاهش نسبت خسارت نسبت به سال 1389 برخوردارند . رشته مهندسي با 53 درصد بيشترين کاهش نسبت خسارت را به خود اختصاص داده است .

 سرمايه گذ اري ها: 

سرمايه گذاري يکي از مهمترين فعاليت هاي شرکت هاي بيمه مي باشد، بطوري که بصورت معمول حجم قابل ملاحظه اي از درآمدهاي شرکت هاي بيمه ازناحيه سرمايه گذاري هاي مختلف تحصيل مي گردد. شرکت بيمه سامان نيز با توجه به منابع در اختيار در سال 1389 بالغ بر 497 ميليارد ريال سرمايه

گذاري کرده است که اين امر در سال 1390به 857 ميليارد ريال رسيده است . درآمد سرمايه گذاريها از محل سپرده هاي کوتاه مدت و بلند مدت 64.864ميليون ريال ، سود سهام بورسي و غير بورسي11.357 ميليون ريال و سود حاصل از فروش سهام در بورس و فرابورس مبلغ4493 ميليون ريال بوده است .

 شبکه فروش: 

بیمه سامان درراستای توسعه بازار به موازات راه اندازی شعب درمراکزاقتصادی استان ها سیاست جذب نماینده را نیز درفعالیت خود دنبال کرد.

ازآنجا که کار اصلي شعب ارائه خدمات پشتيباني صدور و خسارت به شبکه هاي فروش نمايندگان و کارگزاران است ، شعب بیمه سامان نیزتوانستند درصدور کليه بيمه نامه هاي مورد درخواست شبکه کارگزاران نیز عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

عملکرد فروش غیرمستقیم بیمه سامان نشان می دهد ، پرتفوی نمایندگان درسال 90 نسبت به سال قبل از آن ازرشد 106درصدی و پرتفوی کارگزاران ازرشد 44درصدی برخورداراست ؛ این درحالی است که فروش مستقیم بیمه سامان یا عملکرد شعب دردوره مذکور42درصد رشد نشان می دهد.

 

اهم اقدامات انجام شده در سال 1390: 

اجراي پروژه استقرار سيستم مديريت کيفيت( 2008-9001 ISO)  در کل شرکت شامل مستند سازي فرآيندها ،تهيه روشهاي اجرايي ، دستورالعملها و فرمهاي وابسته ، چک ليستهاي ارزيابي

اعزام مديران و روساي ادارات به دوره هاي کارشناسي ارشد MBA جهت ارتقاء و رشد مهارت هاي عمومي مديريتي و فروش

راه اندازي کامل سيستم آموزش مجازي

بازنگري و بهينه کاوي در خصوص ارتقاء سيستمهاي جبران خدمت و مزاياي کارکنان شرکت بيمه سامان

طراحي و ايجاد سامانه مديريت و ارزيابي عملکرد

طراحي و ايجاد کانون ارزيابي و ارتقاء جهت هدايت و توسعه شغلي کارکنان در کارراهه و مسير شغلي خود

گسترش زير ساخت مجازي و انتقال تمامي سرورهاي سازمان به روي زير ساخت مذکور

تست و راه اندازي سيستم تلفن مبتني بر IP جهت افزايش قابليت انعطاف و زير ساخت لازم جهت مرکز تماس بيمه سامان

پياده سازي و تست ديواره آتش( Fire wall ) جهت ايمن سازي شبکه داخلي سازمان و کنترل دسترسي کاربران به خارج از سازمان

آموزش اداره شبکه جهت پياده سازي چارچوب خدمات ITIL در مديريت فناوري اطلاعات

استقرار مديريت توسعه بازار

استخراج اطلاعات مورد نياز پروژه اعتبار سنجي بيمه اي

استخراج اطلاعات مورد نياز جهت انجام محاسبات اکچوئري محصولات مختلف

راه اندازي نرم افزارهاي پشتيباني جهت کاهش زمان بازيابي و تعويض سيستم عامل رايانه هاي سازمان

برنامه هاي آتي بیمه سامان 

از مهمترين برنامه هاي آتي شرکت بيمه سامان مي توان به موارد زير اشاره کرد:

متنوع سازي و متوازن سازي پرتفوي شرکت برحسب ضرايب خسارت رشته اي و جغرافيايي

تنظيم و تعادل و تنوع بخشي در پرتفوي سرمايه گذاري شرکت

برنامه ريزي جهت افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور از طريق طراحي محصول جديد

توسعه سهم پرتفوي شبکه فروش نمايندگان در تمامي رشته هاي بيمه اي

گسترش و توسعه شبکه فروش نمايندگي در سراسر کشور در خلال سالهاي91و92

استقرارنظام آموزش جامع سرمايه انساني اعم از کارکنان ستادي و شعب و نمايندگان

تکميل سيستم هاي يکپارچه نرم افزاري و سخت افزاري در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات

[box] با بیمه زندگی سامان آشنا شده اید؟؟ شما هم روزی بیمه زندگی خواهید داشت.[/box]

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.