نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

چگونگی استفاده از برنامه پزشک خانواده

چگونگی استفاده از برنامه پزشک خانواده

رييس ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده چگونگي استفاده اقشار آسيب پذير و فاقد پوشش بيمه‌اي از خدمات برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع را تشريح كرد.
به گزارش بینا، دكتر محمد شريعتي درباره چگونگي استفاده افراد اقشار آسيب پذير و فاقد پوشش بيمه از خدمات برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع به ایسنا گفت: بيمه سلامت ايرانيان، راهكار دولت براي استفاده اين افراد از خدمات برنامه پزشك خانواده است.
وي گفت: افراد فاقد پوشش بيمه‌اي مي‌توانند با مراجعه به سامانه بيمه خدمات درماني و پرداخت 50 درصد سرانه بيمه، تحت پوشش بيمه ايرانيان قرار گيرند و 50 درصد مابقي را نيز دولت پرداخت مي‌كنند. افرادي كه در پرداخت همين 50 درصد حق بيمه نيز مشكل داشته باشند مي‌توانند به كميته امداد مراجعه كنند و به اين ترتيب در برخي از موارد صد درصد هزينه حق بيمه را كميته امداد تحت پوشش قرار خواهد داد.
شريعتي تاكيد كرد: براي دريافت خدمات برنامه پزشك خانواده تفاوتي نمي‌كند كه فرد تحت پوشش چه نوع بيمه‌اي قرار دارد؛ مكانيسيم عدالت گستر برنامه پزشك خانواده نيز همين است و كاري ندارد كه فرد با چه سرانه‌اي بيمه شده است. همين كه فرد بيمه شد و به جريان برنامه پزشك خانواده وارد شد، به طور كامل از تمام خدمات برخوردار مي‌شود.
رييس ستاد اجرايي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع درباره افرادي كه تحت پوشش دو يا چند بيمه درماني قرار دارند، گفت: هر فردي كه پزشك خانواده خود را انتخاب مي‌كند؛ چه حضورا به مطب پزشك مربوطه مراجعه كند و چه از طريق سايت www.1590.ir شماره بيمه خود را وارد ‌كند، شماره بيمه وي با پايگاه داده‌هاي بيمه‌هاي مختلف كنترل مي‌شود و تاييديه آن به سامانه بازمي‌گردد. به همين دليل هر نفر تنها با استفاده از يك بيمه مي‌تواند وارد برنامه پزشك خانواده شود. به اين ترتيب تمام همپوشاني‌ها از بين مي‌رود و طبيعتا هر ايراني تحت پوشش يك بيمه قرار مي‌گيرد.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.