سهم بورس از سرمایه های صنعت بیمه افزایش می یابد

سهم بورس از سرمایه های صنعت بیمه افزایش می یابد

رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران: سهم بورس از سرمايه هاي صنعت بيمه افزايش مي يابد

هماهنگي و هم افزايي سه محور اصلي اقتصاد كشور يعني بانك، بيمه و بورس به رونق و توسعه كشور منتهي مي شود.

به گزارش روابط عمومي و بين الملل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، مهندس سيد محمد كريمي با اعلام اين مطلب افزود: در راستاي تقويت بنيان هاي اقتصادي كشور و هم افزايي بيشتر سقف سرمايه گذاري شركت هاي بيمه در بورس از سي درصد به پنجاه درصد ارتقا يافت.
رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران تصريح كرد: پيش بيني مي شود بيش از سي هزارميليارد ريال از سرمايه هاي صنعت بيمه به بورس تزريق شود كه انشالله در ادامه اين روند رقم ياد شده به پنجاه هزارميليارد ريال خواهد رسيد.
وي افزود: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اساس مسوليت قانوني خود بر سرمايه گذاري شركت ها نظارت مي كند تا پرداخت خسارات بيمه گذاران با وقفه روبرو نشود.
كريمي  خاطرنشان كرد: صنعت بيمه، اطمينان دهي و آرامشبخشي را رسالت اصلي خود مي داند و حضور گسترده و موثر در بورس و ساير بازارهاي مالي نيز در همين راستا صورت مي پذيرد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.