سهم ۴۲ درصدی بیمه شخص ثالث از صنعت بیمه

سهم ۴۲ درصدی بیمه شخص ثالث از صنعت بیمه

آخرین ارقام منتشر شده از سوی صنعت بیمه کشور حاکی از سهم ۴۲ درصدی بیمه شخص ثالث در بخش حق بیمه های تولیدی و سهم ۴۸ درصدی آن در بخش خسارت های پرداختی است .
به گزارش بیما ، سهم بیمه شخص ثالث از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بازار بیمه در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۹۰ به ترتیب به ۴۲ و ۴۸ درصد رسید که بالاترین درصد حق بیمه تولیدی بازار در میان رشته های مختلف بیمه ای است.
همچنین حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به ترتیب ۴۶ و ۴۳ درصد رشد داشته است.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.