نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

آغازطرح تکمیلی بیمه خدمات‌درمانی

آغازطرح تکمیلی بیمه خدمات‌درمانی

برای نخستین‌بار در کشور طرح تکمیلی بیمه خدمات‌درمانی در شهرستان رفسنجان آغاز شد.
به گزارش بیما ، محسن بیجایمی رئیس بیمه خدمات درمانی شهرستان رفسنجان به فارس از طرح تکمیلی بیمه خدمات درمانی روستائیان که برای نخستین بار در کشور در شهرستان رفسنجان با همکاری سازمان بیمه خدمات درمانی خبر داد.
وی تصریح کرد: این طرح از دهستان بیاض آغاز و تمام روستاهای شهرستان رفسنجان را زیر پوشش خود قرار می‌دهد.
بیجایمی افزود: طرح تکمیلی بیمه خدمات درمانی مازاد بر سقف خدمات درمانی را پوشش می‌دهد و امیدواریم مردم با مراجعه به شعبه‌های بانک ملی از آن استقبال کنند.
وی خاطر‌نشان کرد: هزینه برای ثبت‌نام در این طرح به ازی هر نفر ۴۸۰ هزار ریال است، اما سقف تعهداتی این نوع بیمه بسیار خوب ‌و به نفع بیمه شدگان است.
علی نیک‌ورزان رئیس دفتر حوزه بانک ملی رفسنجان نیز در این ارتباط اظهار داشت: در نخستین روز از آغاز این طرح استقبال مردم ‌خوب بوده و با تماس‌هایی که از چگونگی ثبت‌نام با شعبه‌های بانک ملی گرفته شده است، می‌توانیم این طرح را طرحی موفق بدانیم.

اشتراک گذاری:
بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.