نمایندگان استان گیلان

 

نمایندگان و کارشناسان استان گیلان

ردیفنام و نام خانوادگیکد فعالیتشهر فعالیت
1صنم فاضل 11680رشت
2بهمن محمدی 50759رشت
3مهین چراغی50777رشت
4میلاد پوراکابر 11769رشت
5معصومه ابراهیم پرور11845رشت
6مرتضی قنبری51014گیلان
7سجاد فلیحی50403گیلان
8هاجر مرادزاده50408گیلان
9صدیقه رمضانی50693لاهیجان
10الهام پاکزاد50841گیلان
11الهه کریمی51738آستانه
12برزور51799گیلان
13مجتبی راسخ نژاد50915گیلان
14دانیال هنربری51041گیلان
15بابک فومنیگیلان
16حشمت الله کرامتی51135گیلان
17مریم ژاله جو51166گیلان
18فاطمه ادریسی50972گیلان
19محمد رضا پور احمدی51198گیلان
20محمد ارکیان 51191گیلان
21عماد شکوهی ماسوله51395گیلان
22سجاد میریگیلان
23سعیده خلعتبریگیلان