شعبه ساری

شعبه ساری»
ساری،خیابان پیروزی، نبش کوچه واردی، ساختمان سام، طبقه چهارم – واحد ۱۱
تلفن تماس: 
۰۱۱-۳۳۱۰۷۶۹۳
مدیریت شعبه: علیرضا مظاهری فرد