نوع بیمه نامه را انتخاب کنید:

Page Title

شعبه رشت

آدرس شعبه رشت:
رشت ، خیابان حاجی آباد (انقلاب) ، روبروی آزمایشگاه دکتر زهرابی ، ساختمان ۱۰۲ ، طبقه ۲ ، واحد ۳

تلفن تماس: ۳۳۳۳۹۵۹۹ ( پیش شماره ۰۱۳ )

شعبه رشت(دفتر مرکزی استان گیلان)
ما کارمان را با یک هدف بزرگ در سرزمین مادریمان شروع کردیم …
هدف بزرگی که رفاه و آرامش خانواده ها را بهمراه خواهد داشت ،آن هم هدیه دادن بیمه زندگی به هم وطنانمان بوده است…